Jak výměna bílkovin v lidském těle?

Zdraví

Protein zaujímá jedno z nejdůležitějších místvšechny organické prvky živé buňky. Je to téměř polovina buněčné hmoty. V lidském těle dochází k neustálé výměně bílkovin, které přicházejí spolu s jídlem. V zažívacím traktu se bílkoviny rozkládají na aminokyseliny. Ty penetrují do krve a procházejí buňkami a cévami jater, vstupují do tkání vnitřních orgánů, kde jsou opět syntetizovány do specifických proteinů pro daný orgán.

Proteinový metabolismus

Výměna bílkovin
Lidské tělo používá bílkoviny jako aplastový materiál. Jeho potřeba je určena minimálním objemem, který vyrovnává ztráty bílkovin. V těle dospělého zdravého člověka dochází k nepřetržité výměně bílkovin. V případě nedostatečného příjmu těchto látek s jídlem může být deset z dvaceti aminokyselin tvořeno tělem, zatímco ostatní deset zůstává nenahraditelným a musí být doplněno. V opačném případě dochází k rozpadu proteinové syntézy, což vede k inhibici růstu a ke snížení tělesné hmotnosti. Je třeba poznamenat, že pokud existuje alespoň jedna nepostradatelná aminokyselina, organismus nemůže normálně žít a fungovat.

Etapy metabolismu bílkovin

Výměna bílkovin v těle
Výměna bílkovin v těle vzniká v důsledkupříjem živin a kyslíku. Existují určité metabolické kroků, z nichž první je charakterizován enzymatickým štěpením proteinů, sacharidů a tuků na rozpustný aminokyseliny, monosacharidy, disacharidy, mastné kyseliny, glycerol, a jiné sloučeniny, po které jsou absorbovány do krve a lymfy. Ve druhé fázi jsou živiny a kyslík přenášeny krví do tkání. V tomto případě dochází k jejich rozpadu na konečné produkty, stejně jako syntézu hormonů, enzymů a složek tvořících cytoplasmus. Při rozpadu látek se uvolňuje energie, což je nezbytné pro přirozené procesy syntézy a normalizace práce celého organismu. Výše uvedené kroky odstraňování proteinů vyměnit konec buněk finálních výrobků a jejich přepravu a uvolnění plic, ledvin, střeva a potních žláz.

Etapy metabolismu bílkovin
Výhody bílkovin pro člověka

Pro lidské tělo je velmi důležitépříjem vysoce kvalitních proteinů, protože pouze z nich lze syntetizovat specifické látky. Zvláštní roli hraje metabolismus bílkovin v těle dítěte. Koneckonců potřebuje velké množství nových buněk pro růst. Při nedostatečném příjmu bílkovin lidské tělo přestává růst a jeho buňky se obnovují mnohem pomaleji. K plnohodnotným živočišným bílkovinám. Z nich mají zvláštní význam bílkoviny z ryb, masa, mléka, vajec a jiných podobných potravin. Nedostatečné jsou převážně obsaženy v rostlinách, takže strava by měla být složena tak, aby uspokojila všechny potřeby vašeho těla. S přebytkem bílkovin se jejich nadbytek rozpadá. To umožňuje tělu udržovat potřebnou chemickou rovnováhu. Výměna bílkovin je pro lidský život velmi důležitá. S porušením tělo začne konzumovat bílkoviny vlastních tkání, což vede k vážným zdravotním problémům. Proto byste se měli postarat o sebe a brát vážně výběr jídla.